Maximale hypotheek voor energieneutrale woning wordt lager

24 juli 2018

Als je een hogere hypotheek wilt afsluiten dan dat je woning waard is, dan kan deze lening je geweigerd worden door de bank. Alleen als je het bedrag wilt gebruiken om je woning te verduurzamen dan stemt de bank in met een hoger bedrag. Als het aan de overheid ligt, mag er volgend jaar nog maar 20.000 euro bovenop de gebruikelijke maximale financieringslast worden geleend. Dat is 5.000 euro minder dan nu het geval is. Het ministerie van Financiën voert deze wijziging graag door via de Regeling hypothecair krediet 2019.

Eigenaren van energieneutrale huizen zijn vrijwel niets kwijt aan energielasten en houden daarom meer geld over van hun inkomen. Om deze reden kunnen zij momenteel 25.000 euro meer hypotheek krijgen dan volgens de gewone financieringslastnormen verantwoord is. Het ministerie wil dit bedrag volgend jaar verlagen, omdat de energieprestatiecoëfficiënt te weinig zegt over de mate waarin een huis energie kan teruggeven aan het elektriciteitsnet.

Nulopdemeter-woningen

Voor Nulopdemeter-woningen verandert er niets, omdat er voor deze huizen wel garanties worden afgegeven over de energieopbrengst. Daarom mogen kopers van een NOM-huis nog steeds 25.000 euro meer lenen dan normaal. Een energieprestatiegarantie voor 10 jaar blijft verplicht. Voor huizen met een coëfficiënt van 0 of lager vervalt volgend jaar de verplichting.

Volgens het ministerie kunnen inkomens tot 30.000 euro en boven de 100.000 euro rekenen op een licht stijgend financieringslastpercentage. Alles daartussen blijft ongeveer gelijk. De exacte percentages worden gepresenteerd met Prinsjesdag.

Bron: amweb.nl