Gasverbruik gaat flink stijgen door elektrificatie

3 juni 2018

Uit onderzoek blijkt dat de vraag naar gas flink stijgt door de elektrificatie van gebouwen, woningen en vervoer. Vermindering van de energiebehoefte van woningen is belangrijke optie om de vraag naar gas te beteugelen. Twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen zijn achtereenvolgens de overstap op elektrisch verwarmde huizen (lees warmtepompen) en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen (lees elektrische auto). Dat gaat tot een sterke toename van het elektriciteitsverbruik leiden. Bij volledige elektrificatie van verwarming en vervoer komt dat neer op een stijging van maar liefst 50 procent in 2050.

Nieuw geluid over de energietransitie

Paradoxaal is dat die stijgende behoefte aan elektrische energie door gascentrales zal moeten worden ingevuld. Dat concluderen hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek “Onze bevindingen vormen een nieuw geluid in het debat over de energietransitie” Groeiende elektriciteitsvraag. Alle ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie via zon en wind zijn lang niet voldoende om de groeiende elektriciteitsvraag bij te houden. “Omdat Nederland in 2030 kolencentrales gaat sluiten, er geen kerncentrale bij komt en onze buurlanden met hetzelfde probleem zitten, is het tevens onmogelijk om meer elektriciteit te importeren. De consequentie is dat we veel meer stroom met gascentrales zullen moeten opwekken.”

Huidige energiesysteem

De onderzoekers gebruikten naar eigen zeggen een onderzoeksmethode die afwijkt van veel andere studies, omdat zij in beeld wilden brengen hoe de feitelijke ambities voor duurzame energie, elektrificatie en het gebruik van gas zich tot elkaar verhouden. ‘hierbij hebben zij zich gebaseerd op de huidige situatie van het energiesysteem en de feitelijke overheidsambities op het gebied van elektrificatie (het gebruik van fossiele energie vervangen door elektriciteit) en energietransitie (het opwekken van fossiele energie vervangen door duurzame energie). Die ambities hebben ze doorgerekend tot 2050. Veel andere studies vertrekken bij de doelstellingen voor emissiereductie en rekenen dan terug om te bepalen wat nodig is.”

Gasbehoefte blijft stijgen

Volgens de onderzoekers zal de vraag naar gas nog tot 2030 toenemen. En zelfs in 2050 zal de totale Nederlandse gasconsumptie nog altijd ongeveer 30 miljard m3 zijn, waar die op dit moment circa 40 miljard m3 bedraagt. Doordat na 2030 geen gas meer wordt geproduceerd in Groningen en de overige kleine gasvelden tegen die tijd ook langzamerhand uitgeput raken, wordt ons land steeds afhankelijker van de import van gas. Synthetisch gas maken niet efficiënt “Een veel gehoorde oplossing is dat Nederland zijn eigen gas moet gaan maken via elektrolyse. Daar heb je echter ook elektriciteit voor nodig. Als we elektriciteit gaan gebruiken om gas te maken, hebben we nog meer gascentrales nodig om elektriciteit te maken. Dat is uiteraard niet efficiënt.”

Energiebehoefte van woningen

Het verminderen van de energiebehoefte in woningen is een belangrijke optie om de vraag naar gas te beteugelen, stellen de onderzoekers. “Daarnaast biedt het aanleggen van warmtenetten goede mogelijkheden. We hebben in ons onderzoek ook een scenario doorgerekend waarin we uitgaan van maximale inzet van warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van bijvoorbeeld zware industrie en gascentrales. Dan komen we uit op een ongeveer 20% lagere gasvraag, bovendien tegen lagere kosten per ton CO2-reductie. Een andere optie is om nog veel meer duurzame energie op te wekken. De huidige doelstellingen zijn echter al behoorlijk ambitieus, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”