Waarom de prijs van elektriciteit meestijgt met de gasprijs

22 december 2022

Ondanks dat wind- en zonne-energie veel goedkoper is om op te wekken, stijgt de prijs van elektriciteit mee met die van gas. Hoe dat kan? Lees het in dit artikel.

Wij willen altijd de goedkoopste elektriciteit gebruiken. Daarom wordt dit ingekocht bij de goedkoopste aanbieder. Allereerst wordt elektriciteit gekocht van zonneparken, windmolens en duurzame bronnen. Is dit niet genoeg voor wat wij nodig hebben, dan wordt er meer gekocht van kern- of gascentrales. Daarom wordt het extra beetje stroom dat nodig is, alsnog uit aardgas gewonnen. Deze manier van produceren kost veel meer dan de opwekking van duurzame energie.  

Het opwekken van elektriciteit door middel van aardgas maakt elektriciteit duur. De prijs wordt namelijk bepaald door de kosten voor dat laatste beetje benodigde energie. Als de gasprijs dus veel duurder is en er gas nodig is om elektriciteit op te wekken, wordt de elektriciteit óók duur. Daarom wordt er dus veel geld verdiend bij zonneparken en windmolens, terwijl de consument de hoogste prijs betaald.

Hoe is dit ontstaan? 

Ongeveer 25 jaar geleden waren er bedrijven met monopolies op gas en elektriciteit. Om dat tegen te gaan besloten de staten van Europa over te gaan op een vrije markt voor energie. Zo kon er concurrentie ontstaan en betaalt de consument de laagste prijs, was het idee. Er is afgesproken dat er één prijs wordt bepaald voor energie en die aan de leverancier wordt betaald, ongeacht de manier waarop de energie wordt opgewekt. Nu heeft dat ervoor gezorgd dat wij nog steeds meebetalen aan de gasprijs, ook als wij duurzame energie gebruiken. 

Hoe kan dit anders? 

De EU is aan het overleggen of de elektriciteits- en gasprijs losgekoppeld kunnen worden. Het liefst wil de overheid zich niet bemoeien met de energiemarkt omdat veranderingen een grote impact kunnen hebben op de beschikbaarheid van energie. Ook het subsidiëren van gascentrales die energie opwekken, is een lastige kwestie. Er wordt gevreesd dat de energieconsumptie daarmee weer omhoog zou gaan en er dus weer meer gas moet worden verbruikt. Tenslotte wordt er ook nagedacht over het overeenkomen van een vaste prijs voor elektra over meerdere jaren, een CFD (contract voor verschil). Maar of deze afspraken nu daadwerkelijk zo’n grote impact hebben, is nog niet zeker. De ministers zijn er nog niet over uit hoe zij de elektriciteitsprijs kunnen verlagen. Maar dat er iets moet veranderen is zeker. 

Bronnen: NOS, Europese Commissie, Politico.eu, RTL