DUURZAAM INVESTEREN | DOE MEE!

Dinsdag 25 mei om 10:00 uur gaat de tweede crowdfunding van WOAB ‘live’. Dit doen wij in samenwerking met DuurzaamInvesteren.nl. Hét platform voor duurzame crowdfunding. We bieden je de mogelijkheid mee te doen.

Samenvatting
De samenvatting op deze pagina biedt een inleiding op het bij de uitgifte van de obligatielening behorende informatiememorandum. Ben je geïnteresseerd, lees dan het hele informatiememorandum voordat je een investering in de obligatielening overweegt.

WOAB
Zoals je weet is WOAB gericht op het verduurzamen van bestaande particuliere woningen. WOAB biedt woningbezitters een totale aanpak. We brengen de mogelijkheden voor elke woning in kaart, adviseren over deze mogelijkheden en regelen de financiering. Wij laten de werkzaamheden uitvoeren en bieden garantie op de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde voorzieningen. We ontzorgen de woningbezitter. Daarom in WOAB sterk in opkomst en aantrekkelijk om in te investeren..

De oprichters van WOAB hebben ruim 20 jaar ervaring met het verduurzamen van woningen in Gelderland en Overijssel, waarvan 6 jaar via het WOAB Woningabonnement.

WOAB Overijssel B.V.
WOAB Overijssel is gericht op het aanbieden, financieren en uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen in de bestaande particuliere woningvoorraad in Overijssel. We bieden de mogelijkheid om mee te investeren in de financiering van een deel van de kosten voor het verduurzamen van 30 particuliere woningen. Woningbezitters kunnen kiezen voor een woningabonnement van 10, 15 of 20 jaar. Tijdens deze periode betalen we een vast bedrag voor onderhoud en garantie, zodat de beloofde energiebesparing wordt behaald.

Waar investeer je precies in?  
Je kunt obligaties kopen die onderdeel zijn van een obligatielening uitgegeven door WOAB Overijssel B.V. De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt om een deel van de kosten voor het verduurzamen te herfinancieren. De rente en aflossing aan obligatiehouders wordt gedekt door de inkomsten uit de woningsabonnementen.

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:WOAB Overijssel B.V.
Omvang:Maximaal €200.000, minimaal €100.000.
Nominale waarde:€1.000 per obligatie (nominale waarde).
Rangorde:Senior obligatielening, niet achtergesteld aan een andere financiering.
Rentevergoeding:4.0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
Rentebetaling:Jaarlijks op de rente- en aflossingsdatum.
Looptijd:10 jaar (120 maanden) vanaf de ingangsdatum.
Aflossing:Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost. In totaal wordt ca. 70% (ca. €700 per obligatie met een nominale waarde van €1.000) in jaarlijkse delen afgelost.Het resterende deel van de obligatielening wordt in één keer afgelost op de Aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening.
Zekerheden:Eerste pandrecht op alle vorderingen op het Waarborgfonds Woningabonnement die verband houden met reeds gerealiseerde woningabonnementen die gefinancierd worden met de obligatielening.
Transactiekosten:Eenmalig 2,5% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

Meer weten? www.duurzaaminvesteren.nl