Overheid & WOAB

WOAB ondersteunt overheidsinstanties en woningcorporaties bij de energietransitie. Het bepalen van alternatieven voor aardgas is daarbij maatwerk. Voor een passende oplossing voor uw gemeente, dorp of wijk moet met veel aspecten rekening worden gehouden. Voor het succesvol organiseren van de energietransitie is het behartigen van belangen van diverse partijen belangrijk. Ervaren en gedreven adviseurs van WOAB ondersteunen u hierbij.

Specialistische expertises:
Inclusief verduurzamen
Energie armoede
Aanpak van wijken met gespikkeld bezit
Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij
Energietransitie

Mogelijkheden

WOAB biedt kennis én projectmanagement

WOAB biedt kennis én projectmanagement bij de energietransitie. Onze resultaatgerichte adviseurs kenmerken zich door hun grote integrale kennis van de energietransitie, met als expliciete expertises; inclusief verduurzamen, energiearmoede, aanpak van wijken met gespikkeld bezit en wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij maken van wijken.

De WOAB-aanpak:

Inclusief verduurzamen met prestatiegarantie

WOAB weet door partijen te verbinden, initiatieven te versterken en kansen uit te bouwen het individu te motiveren en te faciliteren in het zetten van stappen in de verduurzaming. Met oog voor de 6 ondersteuningsbehoeften van particuliere woningeigenaren heeft de WOAB-aanpak concreet resultaat. Daarnaast maakt het WOAB Woningabonnement inclusiviteit van verduurzamen voor particuliere woningeigenaren mogelijk.

In onze aanpak zetten wij waar mogelijk lokale ondernemers in, zodat lokale projecten ook bijdragen aan de lokale werkgelegenheid.